Domů Jak to funguje Jak se přihlásit Kontakt
Gymnathlon - hravý sportovní program
Domů Jak to funguje Jak se přihlásit Kontakt

Jak GYMNATHLON funguje?

GYMNATHLON je dětský sportovní program s pravidelnými tréninky založený na pestrém mixu atletických, gymnastických, herních a mentálních cvičení.

Cílem GYMNATHLONU je vybudovat u dětí celoživotní lásku k pohybu. Vztah ke sportu je budován maximálně hravou formou. K tomu v GYMNATHLONU využíváme netradiční prvky jako herní plán pro každé dítě nebo putovního maskota pro každý tým.

Náplň hodin je sestavena odborníky z FTVS (doc. Perič, doc. Kaplan, doc. Kokštejn) tak, aby se děti naučily 12 klíčových pohybových dovedností odpovídajících jejich věku. Proto je program oddělený pro předškoláky (4-6let) a školáky (6 a více let).

Na závěr programu absolvuje každé dítě zdarma testování sportovních předpokladů SportAnalytik, na jehož základě získá individuální doporučení vhodných sportů, v jejichž tréninku může dále pokračovat.

Metodika sportovního rozvoje GYMNATHLON


ATLETIKA
GYMNASTIKA

TÝMOVÉ
HRY

OSOBNOST

Oblast rozvoje

Fyzické schopnosti

(rychlost, koordinace, síla)

Taktické (rozhodovací)
+ technické dovednosti

Mentální
dovednosti

Klíčové dovednosti 4-5 let

Atletika

1. Lezení a kutálení

2. Běh

3. Skok do výšky

Gymnastika

4. Kolébka a mistička

5. Cvičení s náčiním

6. Rovnováha

7. Pohybová koordinace

8. Přetahování

9. Orientace při hře

10. Házení achytání

11. Hod

12. Koncentrace

Klíčové dovednosti 6+ let

Atletika

1. Sprint

2. Skok do dálky

3. Skok do výšky

Gymnastika

4. Kotoul

5. Přeskok

6. Svíčka a prkno

7. Šplh

8. Přetlačování

9. Herní rozhodování

10. Rychlost reakce

11. Hod na cíl

12. Týmová spolupráce

ATLETIKA, GYMNASTIKA

Oblast rozvoje

Fyzické schopnosti

(rychlost, koordinace, síla)

Klíčové dovednosti: Předškoláci

Atletika

1. Lezení a kutálení

2. Běh

3. Skok do výšky

Gymnastika

4. Kolébka a mistička

5. Cvičení s náčiním

6. Rovnováha

7. Pohybová koordinace

8. Přetahování

Klíčové dovednosti: Školáci

Atletika

1. Sprint

2. Skok do dálky

3. Skok do výšky

Gymnastika

4. Kotoul

5. Přeskok

6. Svíčka a prkno

7. Šplh

8. Přetlačování

TÝMOVÉ
HRY

Taktické (rozhodovací)
+ technické schopnosti

Klíčové dovednosti: Předškoláci

9. Orientace při hře

10. Házení achytání

11. Hod

Klíčové dovednosti: Školáci

9. Herní rozhodování

10. Rychlost reakce

11. Hod na cíl

OSOBNOST

Mentální schopnosti

Klíčové dovednosti: Předškoláci

12. Koncentrace

Klíčové dovednosti: Školáci

12. Týmová spolupráce

O co NÁM JDE?

Našim velkým přáním je, aby si děti sport a pohyb zamilovaly. K tomu jim chceme pomoci tím, že jim ho představíme jako zábavu a hravou aktivitu, nikoliv jako náročný dril.

Chceme, aby byl každý Gymnathlon trénink silným emočním prožitkem, kdy děti zapomenou na okolní svět. Chceme, aby odcházely a znova přicházely nadšené a radostné. Chceme, aby Gymnathlon byl jedním z prvních krůčků na cestě k celoživotní lásce ke sportu.