Skip to main content

Registrace pro sezónu 2024/2025 spuštěny!

Sportovní kurz pro děti 8–11 let

Kondiční sportovní kurz zaměřený na trénink fyzických schopností a upevňování pravidelných pohybových návyků.

Rozvoj 7 fyzických schopností

Důraz na maximální hravost a prožitek

2 kvalifikovaní trenéři

Hrací plán s motivačními samolepkami

Závěrečný sportovní kurz určený dětem od 8 do 11 let, jehož cílem je nenásilným a hravým způsobem udržovat děti ve formě prostřednictvím prožitkové kondiční přípravy a pomáhat jim udržovat pravidelné pohybové návyky. Kurz je vhodný i jako doplněk k tréninku konkrétních sportů.

Náplní hodin vedených 2 trenéry jsou všestranné pohybové hry, technická cvičení a průprava 7 fyzických schopností koncipovaná jako zábavný kruhový trénink. Tréninkový plán přizpůsobený věku a zdatnosti dětí byl vytvořen ve spolupráci s odborníky FTVS Univerzity Karlovy.

V průběhu kurzu děti sbírají motivační samolepky svých do hracích plánů a těšit se mohou i na oblíbeného maskota opičáka Maxe.

Metodika

Gymnathlon je všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte. Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je stěžejní dovednosti odpovídající jejich věku.

Více