Skip to main content

Registrace pro sezónu 2024/2025 spuštěny!

Sportovní kurz pro děti 4–6 let

Všestranný sportovní kurz založený na mixu atletiky, gymnastiky, pohybových her a budování sportovní motivace.

Rozvoj 12 klíčových dovedností

Důraz na maximální hravost a prožitek

2 kvalifikovaní trenéři

Hrací plán s motivačními samolepkami

Základní sportovní kurz určený dětem od 4 do 6 let, jehož cílem je budovat všestrannost a motivaci k pohybu.

Hravé tréninky vedené 2 trenéry jsou založené na pestrém mixu atletických cvičení, gymnastických cvičení a pohybových her, s důrazem na maximální prožitek a rozvoj osobnosti. Náplň hodin byla sestavena ve spolupráci s odborníky FTVS Univerzity Karlovy tak, aby se děti naučily 12 klíčových dovedností odpovídajících jejich věku.

Svůj pokrok mohou sledovat v hracích plánech, do kterých sbírají motivační samolepky. Celým kurzem provází oblíbený putovní maskot opičák Max.

 

Metodika

Gymnathlon je všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte. Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je stěžejní dovednosti odpovídající jejich věku.

Více