Skip to main content

Registrace pro sezónu 2024/2025 spuštěny!

Metodika 
Gymnathlon

Gymnathlon je všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte. Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a rozvíjet stěžejní schopnosti a dovednosti odpovídající jejich věku. Za tímto účelem je Gymnathlon koncipován do 4 na sebe navazujících kurzů.

Baby

2,5–4 roky

 • První seznámení s tréninkem a budování samostatnosti
 • Rozvoj 10 základních dovedností
 • Pohybové hry a cvičení s rozmanitými pomůckami

Junior

4–6 let

 • Budování všestrannosti a sportovní motivace
 • Rozvoj 12 klíčových dovedností
 • Atletická a gymnastická cvičení, pohybové hry

Sportmix

6–9 let

 • Rozvoj všestrannosti a týmové spolupráce
 • Výuka základů 6 sportů
 • Basketbal, gymnastika, tenis, atletika, volejbal, parkour

Active

8–11 let

 • Budování kondice a pravidelných pohybových návyků
 • Rozvoj 7 fyzických schopností
 • Kruhový trénink, technická cvičení, pohybové hry

Důraz na maximální hravost a prožitek

Hrací plán se samolepkami

Za absolvované hodiny a procvičené schopnosti a dovednosti sbírají děti samolepky do atraktivních hracích plánů. Ty posilují jejich motivaci, neboť je celým kurzem graficky provádí. Zároveň slouží i rodičům jako vodítko ohledně náplně a průběhu programu.

Oblíbený opičák Max

Hravému rázu hodin pomáhá přítomnost ikony Gymnathlonu opičáka Maxe, maskota, kterého děti milují. Ten podporuje děti nejen při samotných trénincích, ale i mimo ně, neboť každé dítě má možnost ho mít vždy na týden doma. Rodinné sportovní zážitky s Maxem pak s ostatními sdílí prostřednictvím Maxova zápisníčku.

2 trenéři na max. 20 dětí

Za účelem kvalitního průběhu tréninku a maximálního sportovního prožitku je koncept Gymnathlonu postaven na omezené kapacitě a 2 trenérech (v kurzech Junior, Sportmix a Active), kteří se dle potřeby vzájemně doplňují, s dětmi fungují jako sehraný tým a vždy usilují o to, aby si všechny děti odnesly z každé hodiny jen ty nejlepší zážitky.

Rozvoj stěžejních schopností a dovedností

Oblast rozvojeTrénované schopnosti/dovednosti
Fyzické schopnosti a dovednostiLezení a plazení
Chůze
Kutálení a koulení
Hry s míčem
Obratnost
Skákání
Taktické schopnostiProstorová orientace
Technické dovednostiHázení
OsobnostKamarádství
Samostatnost
Oblast rozvojeTrénované schopnosti/dovednosti
Fyzické schopnosti a dovednostiBěh
Lezení a kutálení
Skoky a výskoky
Kolébka a mistička
Cvičení s náčiním
Rovnováha
Pohybová koordinace
Přetahování
Taktické schopnostiOrientace při hře
Technické dovednostiHázení a chytání
Hod míčkem
OsobnostKoncentrace
SportKlíčové fyzické schopnosti pro daný sport
TenisRychlost
Síla
Koordinace
VolejbalVýbušnost
Rychlost
Koordinace
BasketbalVýbušnost
Síla
Rychlost
AtletikaRychlost
Síla
Výbušnost
GymnastikaSíla
Koordinace
Flexibilita
ParkourSíla
Koordinace
Flexibilita
Oblast rozvojeTrénované schopnosti/dovednosti
Fyzické schopnosti a dovednostiRychlost
Výbušnost
Síla
Vytrvalost
Koordinace
Flexibilita
Rovnováha
OsobnostMotivace
Disciplína
Kooperace

Garanti metodiky

Metodika Gymnathlon je založena na pestrém mixu cvičení a her a byla vyvíjena ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a odborníky ze sportovních klubů a svazů.

Skladba cvičení v jednotlivých programech byla vybírána jednak s důrazem na prožitek a zábavu dětí, jednak s ohledem na jejich všestranný rozvoj. V závislosti na typu programu se na metodice podíleli níže uvedení experti.

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Hlavní garant programu Gymnathlon

Univerzita Karlova 
Katedra sportovních her

Autor publikací o sportovní přípravě dětí

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Garant atletiky

Vedoucí Katedry atletiky Univerzity Karlovy

Mgr. Kateřina Doležalová, Ph.D.

Garant gymnastiky

Katedra gymnastiky Univerzity Karlovy

Mgr. Jan Pecha, Ph.D.

Garant tenisu

Člen Metodické komise Českého tenisového svazu

Mgr. Michaela Knoblochová

Garant volejbalu

Diplomovaný trenér volejbalu Univerzity Karlovy

Milena Moulisová

Garant basketbalu

Šéftrenérka dětí a mládeže České basketbalové federace

Jan Pospíšil

Garant parkouru

Metodik České asociace parkouru

Mgr. Karel Kupec

Odborný fyzioterapeut