Skip to main content

Registrace pro sezónu 2024/2025 spuštěny!

Sportovní kurz pro děti 6–9 let

Multisportovní kurz rozvíjející všestrannost, týmového ducha a spolupráci prostřednictvím výuky základů různých sportů.

Výuka základů 6 sportů

Důraz na maximální hravost a prožitek

2 kvalifikovaní trenéři

Hrací plán s motivačními samolepkami

Pokročilý sportovní kurz určený dětem od 6 do 9 let, jehož cílem je seznámit děti se základy různorodých sportů a tím hlouběji rozvíjet jejich všestrannost.

Pestré a hravé tréninky vedené 2 trenéry jsou zaměřené postupně na výuku základů basketbalu, gymnastiky, tenisu, atletiky, volejbalu a parkouru, s důrazem na rozvoj týmové spolupráce. Tréninkové plány jednotlivých sportů byly vytvořeny ve spolupráci se sportovními kluby, svazy a odborníky z FTVS Univerzity Karlovy.

Děti sbírají motivační samolepky do svých hracích plánů a kurzem provádí oblíbený putovní maskot opičák Max.

Metodika

Gymnathlon je všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte. Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je stěžejní dovednosti odpovídající jejich věku.

Více