Skip to main content

Zbývají poslední volná místa na Gymnathlon kempech!

Sportovní kemp pro děti 5–9 let

 5denní letní příměstský kemp s venkovním i vnitřním programem zaměřeným na komplexní sportovní rozvoj

Trénink 10 dovedností a týmové hry

Maximální sportovní prožitek a zábava

4 kvalifikovaní a zkušení trenéři

Hrací plán s motivačními samolepkami

Letní příměstský kemp určený dětem od 5 do 9 let zaměřený na komplexní pohybový rozvoj v duchu filozofie Gymnathlon. Bohatá skladba cvičení z atletiky, gymnastiky a pohybových her koncipovaná tak, aby na prvním místě byl maximální sportovní prožitek dětí.

Kemp probíhá ve všední dny od 7:45 do 16:45. Každý z 5 dnů je rozdělen na dopolední a odpolední blok věnující se vždy jedné z 10 dovedností. Důraz je kladen na hravost, zábavu a spolupráci dětí při týmových soutěžích. Všechny lokality nabízejí venkovní i vnitřní program dle aktuálního počasí a trénovaných dovedností. V rámci denního harmonogramu je pro děti zajištěno stravování a vyhrazen prostor i na dostatek odpočinku.

Kemp vedou kvalitní a zkušení trenéři Gymnathlonu. Tak jako v kurzech se všechny děti mohou těšit na hrací plán provázející celým kempem a motivační samolepky za absolvované dovednosti.

Průběh Gymnathlon Kempu

Plán týdne (trénované dovednosti)

Pondělí

skoky

běh

Úterý

rovnováha

házení a chytání

Středa

gymnastika

Koordinace

Čtvrtek

cvičení s náčiním

rychlost reakce

Pátek

orientace

spolupráce

Průběh Gymnathlon kempu (pondělí)

7:45-9:00

předávání dětí

9:00-10:00

skokanská průprava - trénink různých stylů skákání

10:00-10:30

svačina, odpočinek

10:30-11:30

týmové hry ve skokanských disciplínách

11:30-13:30

oběd, odpočinek, zábava

13:30-14:30

běžecká průprava – sprint, slalom, cval – správná technika

14:30-15:00

svačina, odpočinek

15:00-16:00

týmové hry v běžeckých disciplínách

16:00-16:30

hodnocení, předání samolepek

16:30-16:45

vyzvedávání dětí