Skip to main content

Registrace pro sezónu 2024/2025 spuštěny!

Sportovní kurz pro děti 2,5–4 roky

První seznámení s tréninkem za doprovodu rodičů s cílem rozvíjet základní pohybové dovednosti a samostatnost dětí.

Rozvoj 10 základních dovedností

Důraz na maximální hravost a prožitek

Kvalifikovaný trenér

Hrací plán s motivačními samolepkami

Společné cvičení rodičů a dětí od 2,5 do 4 let zaměřené na vytváření pozitivních emočních zážitků spojených s prvním organizovaným pohybem.

Pestrá skladba rychle se střídajících jednoduchých pohybových her využívá rozmanitých pomůcek pro dosažení maximálního prožitku. Náplň hodin byla sestavena ve spolupráci s odborníky FTVS Univerzity Karlovy tak, aby si děti osvojily 10 základních pohybových dovedností a postupně budovaly svoji samostatnost.

K podpoře hravosti slouží oblíbený maskot opičák Max přítomný v každém kurzu a hrací plány, do kterých děti sbírají motivační samolepky.

Metodika

Gymnathlon je všestranný sportovní program zajišťující komplexní sportovní rozvoj dítěte. Jeho cílem je prostřednictvím hravých a metodicky promyšlených tréninků budovat u dětí lásku k pohybu a naučit je stěžejní dovednosti odpovídající jejich věku.

Více