×
Zajistěte svým dětem včas parádní léto na našem kempu! V případě nekonání z důvodu covid-19 vracíme 100% platby zpět.
×

COVID-19: INFORMACE O PRŮBĚHU KURZŮ

  • Vzhledem k současným nařízením vlády jsou všechny kurzy Gymnathlon momentálně přerušeny.
  • Do konce června máme stále dostatečnou časovou rezervu pro uskutečnění všech 16 tréninků, které garantujeme v rámci zaplaceného kurzovného za první pololetí. Celý náš tým je 100% připravený flexibilně zareagovat na vývoj situace a naskočit co nejdříve zpět do víru sportování.
  • Abychom děti udrželi v aktivním režimu, připravili jsme pro ně online tréninky Gymnathlonu, které můžete zhlédnout zdarma na našem Facebooku nebo kanálu YouTube. Najdete zde přes 20 online tréninků a cvičení s inspirací pro domácí sportovní průpravu.
×

Informace ke zpracování osobních údajů


Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Gymnathlon. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.