Zajistěte svým dětem včasnou registrací parádní léto na našem kempu! V případě nekonání z důvodu COVID-19 vracíme 100% platby zpět.

COVID-19: INFORMACE O PRŮBĚHU KURZŮ

AKTUÁLNÍ STAV PLATNÝ OD 18. 12. 2020:

  • Vzhledem k současným nařízením vlády jsou všechny kurzy Gymnathlon momentálně přerušeny.
  • Abychom děti udrželi v aktivním režimu, připravili jsme pro ně online tréninky Gymnathlonu, které můžete zhlédnout zdarma na našem Facebooku nebo kanálu YouTube. Najdete zde přes 20 online tréninků a cvičení s inspirací pro domácí sportovní průpravu.

NAŠE ZÁSADY V DOBĚ OMEZENÍ:

  • Naším primárním zájmem je, aby děti měly možnost sportovat a Gymnathlon jim mohl v maximální možné míře přinášet radost z pohybu, proto budeme v trénování pokračovat hned, jak to situace dovolí. Vždy však budeme dodržovat a respektovat aktuální vládní nařízení.
  • Délka 1. pololetí bude adekvátně prodloužena tak, abychom v rámci něj dodrželi realizaci 16 tréninků, kterou v rámci kurzovného garantujeme.

Informace ke zpracování osobních údajů


Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu GYMNATHLON. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.